• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (16.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (16.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (16.10.2020)
  T.C.
  ISPARTA
  2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
  2019/16 SATIŞ
  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
  Özellikleri Isparta İl, Merkez İlçe, 138 Ada, 145 Parsel, Aliköy Köyü, Toptaş Önü Mevkii, Taşınmaz Isparta Belediyesi imar planı dışında mücavir alanı içerisinde kalmakta, Aliköy Köyü sınırları içerisinde, ara parsel, güney cephesinde değirmen üstü kadastro yolu mevcut, tapu kayıtlarında boş tarla konumunda, bölgede hububat ve yem bitkisi tarımı yapılmakta, sulanabilir arazi vasfında, meğilsiz ve kumlu tınlı toprak yapısına haiz, kadastro parseli, belediye hizmet alanı dışında, elektrik, su ve kanalisazyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmamakta, yakın çevresinde araç muayene istasyonu ve TOKİ Aliköy konutları bulunmakta
  Adresi :
  Yüzölçümü 2.226,09 m2
  Arsa Payı TAM
  İmar Durumu Yok
  Kıymeti 178.087,20 TL
  KDV Oranı %18
  Kaydındaki Şerhler : Büyükova Koruma Alanında (Isparta Tarım ve Ormaün Müdürlüğünün yazısında; parselin tamamının ya da hissedarların hisselerinin tamamının yeni bir hisselendirme ve ifraz edilmemek kaydıyla 3. Şahıslara satışı uygun görülmüş olup şerh kalkmayacaktır.)
  1. Satış Günü 08/12/2020 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü 08/01/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
  Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası
  ———————————————————————————————————————–
  Satış şartları :
  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2020

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler