• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (14.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (14.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (14.10.2020)
  İLAN
  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan alan ve işyerlerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 20/10/2020 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  f)Adli sicil kaydı,
  g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak
  3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
  5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30’a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılacaktır.
  6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir
  8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  İlan olunur
  SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
  1 DAVRAZ MAH.136 CAD. NO:24-30/M YENİ ÇARŞAMBA PAZARI M BLOK NO:83 15 2.500,00TL+KDV 750 TL 20.10.2020
  2 MODERNEVLER MAH.102 CAD.NO:110/2 IYAŞ SELÇUKLU İ.Ö.O ÖNÜ ÜST GEÇİT 1 NOLU BÜFE 12 28.000,00TL+KDV 8.400 TL 20.10.2020
  3 SANAYİ MAH. 104 CAD. ŞEHİR HASTANE ÖNÜ 49/9 NOLU BÜFE 6 20.000,00TL+KDV 6.000 TL 20.10.2020
  4 BATIKENT MAH. 238 CAD. NO:2 40 12.000,00TL+KDV 3.600 TL 20.10.2020
  5 HALIKENT MAH. DUYGU SİT.KARŞ. 244 CAD. NO:1/4 20 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 20.10.2020
  6 HALIKENT MAH. DUYGU SİT.KARŞ. 244 CAD. NO:1/5 20 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 20.10.2020
  7 YENİCE MAHALLESİ 2508 SK. 487 ADA 84 PARSEL NO:2A 9 1.200,00TL+KDV 360 TL 20.10.2020
  8 YENİCE MAHALLESİ 2508 SK. 487 ADA 84 PARSEL NO:2B 40 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 20.10.2020
  9 SANAYİ MAH. 109 CAD. NO:154/1 45 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 20.10.2020
  10 DAVRAZ MAH. 5915 SK. NO:12 20 11.750,00TL+KDV 3.525 TL 20.10.2020
  11 AYAZMANA MESİRELİK ALANI NO:2 14 20.000,00TL+KDV 6.000 TL 20.10.2020
  12 DAVRAZ MAH.136 CAD. NO:24-30/M YENİ ÇARŞAMBA PAZARI M BLOK NO:84 15 2.500,00TL+KDV 750 TL 20.10.2020
  13 DAVRAZ MAH.136 CAD. NO:24-30/M YENİ ÇARŞAMBA PAZARI M BLOK NO:85 15 2.500,00TL+KDV 750 TL 20.10.2020
  14 BİNBİREVLER MAH.SOSYAL TESİSLER NO:1 20 2.400,00TL+KDV 720 TL 20.10.2020
  15 BİNBİREVLER MAH.SOSYAL TESİSLER NO:2 20 2.400,00TL+KDV 720 TL 20.10.2020
  16 GÜLİSTAN MAH.111 CAD.NO:172/2 20 12.000,00TL+KDV 3.600 TL 20.10.2020
  17 GÜLCÜ MAH.82 ADA 84 PARSELDE KONUMLU ASFALT YOLUN DOĞU TARAFINDA YER ALAN YAKLAŞIK 1500 M2 LİK ALAN 1500 4.000,00TL+KDV 1.200 TL 20.10.2020
  18 İSTİKLAL 2 MAH.712 ADA 191 PARSEL 703.41 18.000,00TL+KDV 5.400 TL 20.10.2020
  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler