• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1087 (08.11-14.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1087 (08.11-14.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1087 (08.11-14.11.2018)
  İLAN
  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli mevkilerde bulunan işyerleri , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 20/11/2018 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  f)Adli sicil kaydı,
  3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
  5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
  6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
  8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  İlan olunur
  SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
  1 IŞIKKENT MAH.5717 SOKAK NO:14 İŞYERİ 80 16.500,00TL+KDV 4.950 TL 20.11.2018
  2 IŞIKKENT MAH.MAVİKENT CAMİ KARŞISI 255 CAD.İLE 259 CAD.KESİŞİMİ İŞYERİ 41 7.500,00TL+KDV 2.250 TL 20.11.2018
  3 BATIKENT MAH.221 CAD.İLE 263 CADDENİN KESİŞTİĞİ PARK ALANI 7000 6.500,00TL+KDV 1.950 TL 20.11.2018
  4 AKKENT MAH.D330 KARAYOLU ÜZERİ TÜVTÜRK YANI İŞYERİ 85 17.000,00TL+KDV 5.100 TL 20.11.2018
  5 FATİH MAH.201 CAD.ÜZERİ ADLİYE KARŞISI İŞYERİ 27 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 20.11.2018
  6 FATİH MAH.201 CAD.ÜZERİ ADLİYE KARŞISI İŞYERİ 132 20.000,00TL+KDV 6.000 TL 20.11.2018
  7 PİRİMEHMET MAH.BELEDİYE İŞHANI ÖNÜ 353 ADA 34 PARSEL BÜFE 15 16.000,00TL+KDV 4.800 TL 20.11.2018
  8 PİRİMEHMET MAH.118 CAD.İLE 112 CADDENİN KESİŞTİĞİ BÜFE 15 16.000,00TL+KDV 4.800 TL 20.11.2018
  9 TURAN MAH.122 CAD.NO:158 İŞYERİ BİR BÜTÜN 5.000,00TL+KDV 1.500 TL 20.11.2018

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler