• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1060 (12.12 – 18.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1060 (12.12 – 18.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1060 (12.12 – 18.12.2019)
  İLAN
  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Kutlubey Mah.372 Ada 2 Parsel üzerinde bulunan 4582.50 toplam alanın(535 m2’lik kapalı alana sahip çay bahçesi) ve Doğancı Mahallesi 209 Ada 18,19,20,22 Parseller üzerinde bulunan 910 m2’lik restaurantın 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 24/12/2019 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  f)Adli sicil kaydı,
  3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
  5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.
  6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
  8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  İlan olunur
  SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
  1 KUTLUBEY MAH. 372 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 4582.50 TOPLAM ALANIN (535 M2’LİK KAPALI ALANA SAHİP ÇAY BAHÇESİ) 4582.50 155.000,00TL+KDV 46.500 TL 24.12.2019
  2 DOĞANCI MAH. 209 ADA 18,19,20,22 PARSELLER ÜZERİNDE BULUNAN 910 M2 RESTAURANT 910 70.000,00TL+KDV 21.000 TL 24.12.2019

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler