• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 70 (29.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 70 (29.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 70 (29.01.2019)

  T.C.

  ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

  2018/698 TLMT.

   

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN

  Özellikleri                    : ISPARTA İLİ, GÖNEN İLÇESİ, KINIK HÜYÜK MEVKİİ, 7877 PARSELDE KAYITLI 5.375,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA CİNSİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 16/07/2018 GÜN VE 1064 YEVMİYE SAYILI “BU PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANINDADIR” ŞERHİ OLUP TAŞINMAZ BU ŞERH BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATILACAKTIR. Taşınmaz Gönen İlçesi Senirce Köyü çıkışında yer alan Alaybeyoğlu Çiftliğinin çıkışında yolun sağ tarafında Alaybeyoğlu Çiftliğine yaklaşık 100 metre mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarında niteliğinin tarla olarak geçtiği fiilen de tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde ekili yada dikili herhangi bir ürün olmadığı, kuzey sınırından tarla yolu geçtiği, etrafında bulunan kanallar ile sulanabildiği, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle sulu şartlarda hububat tarımı ve meyvecilik yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerinde tek katlı depo ve WC olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma olarak yapılmış 6,30 mx16,20 m ebatlarında depo ve 1,20×1,20 ebatlarında biriketten yapılmış wc olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Tek katlı depo yığma olarak yapılmış olup çatışı ahşap çatı olup kaplaması kiremittir. Deponun duvarları briketten yapılmış olup pencereleri olmayıp tahta ile kapatılmıştır. Deponun çatısında yer yer göçmeler mevcut olup içerisinde çeşitli inşaat malzemeleri vardır.Deponun değeri 7.807,59 TL wc’nin değeri 110,16 TL arazi değeri 53.750,00 TL olup toplam 61.667,75 TL üzerinden taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

  Yüzölçümü                  : 5.375,00 m2

  İmar Durumu             : Dosyasında mevcuttur.

  Kıymeti                        : 61.667,75 TL

  KDV Oranı                 : %18

  Kaydındaki Şerhler    : 16/07/2018 Gün ve 1064 Yevmiye sayılı “Bu parsel büyük ova koruma

  alanındadır” şerhi vardır.

  1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

  Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE

  BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6-İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/698 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/01/2019

   

   

      Arife SARI

  İcra Müdür Yardımcısı

  96365

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler