• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

  ADİ TASFİYE İLANI

  ISPARTA 1.İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI : ER-AH HAVACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. – ISPARTA

  (vergi no. 3360061536)

  (Isparta Ticaret Sicil – 5010-6419 sicil noda)

  İFLASIN AÇILDIĞI TARİH : 27.02.2019 günü saat:15.06

  DOSYA NUMARASI: 2019/1 İflas

  Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) nin 27.02.2019 tarih ve 2018/524 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan; 1-Müflis’ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter, Hülasası Vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, 2-Hüflis’e Borçlu olanların aynı gün süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, 3-Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4-10.07.2019 günü saat 14.30’da Isparta 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 03.05.2019

  (+)Uzak yerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler