• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:672 (07.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:672 (07.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:672 (07.08.2019)

  T.C.

  ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

  2019/20 TLMT.

   

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : ISPARTA İLİ MERKEZ DOĞANCI MAHALLESİ İĞDELİ MEVKİİ 1513 ADA 144 PARSELDE KAYITLI 256,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ BİR BODRUM TİCARİ DEPO BİR ZEMİN ÜÇ NORMAL KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ANA TAŞINMAZ NİTELİKLİ BODRUM KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPO CİNSİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmazın bulunduğu arsa üzerinde 1 adet bodrum kat+zemin kat+3 normal kat+ çatı kattan oluşan bina bulunmaktadır. Her türlü belediye alt kapı (su, kanalizasyon, elektrik vb) hizmetlerinden yararlanmaktadır. Isparta Belediyesinin 11/01/2019 Tarihli yazısında imar planına göre iskan sahasında kalmakta olup zemin %40 yapılaşma şartları vardır şeklindedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu yapının bodrum katı ticari depo olarak geçmektedir. Üst katlarda bulunan daireler konut (mesken) olarak kullanılmaktadır. Isparta Belediyesinin kayıtlarına göre 04/06/1991 tarihinde söz konusu binanın inşaatına başlanılmış olup 19/10/1993 tarihinde tamamlanmış yapı kullanma izin begesi alınmıştır.İskan kayıtlarında bodrum kat 90 m2 olarak gözükmekte ise de ticari depo olarak kullanılan alan projede 49,89 m2 olarak gözükmektedir. İsmet Paşa Caddesi ile 1559 Sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Çevresinde müstakil olarak yapılmış konutlar bulunmakta olup, çarşı merkeze yürüyüş mesafesinde bulunmaktadır. İçerisinde çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Ticari deponun giriş bölümleri demir profilden çerçeve+cam olarak yapılmış, depoya bitişik olarak demir profilden üstü kapalı çevresi korkuluk şeklinde kapatılmıştır. 02/12/1982 Tarih ve 17886 Sayılı resmi gazetede yayımlanan yapının aşınma oranlarını gösteren cetvelde eski binanın aşınma oranı iskan tarihine (2019-1993) göre % 25’dir.

  Yüzölçümü                  : 256,00 m2

  İmar Durumu             : Dosyasında mevcuttur.

  Kıymeti                        : 96.927,40 TL

  KDV Oranı                 : %18

  Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı dosyasında mevcut olup ipotek şerhi vardır.

  1. Satış Günü : 03/10/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 14:00 – 14:05 arası

  Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE

  BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5-İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

  6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/07/2019

   

   

      Arife SARI

  İcra Müdür Yardımcısı

  96365

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler