• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1100 (13.11-15.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1100 (13.11-15.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1100 (13.11-15.11.2018)
  T.C.

  ISPARTA DEFTERDARLIĞI

  Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğünden

  Gayrimenkul Mal Satış İlanı

  (09/11/2018)

  1) Satışı Yapılacak Gayrimenkule Ait Bilgiler

  İl İlçe Mah./Köy/Sok./Cad. Cinsi Ada Parsel Yüz Ölç.(m2) Hisse
  Isparta Merkez Ali Köyü/Çobanlar Alanı Mevkii Tarla 102 294 782,46 1/1
  2) Satış Günü, Saati ve Yeri

   

  Biçilen Rayiç Değer %7,5 Teminat Bedeli 1.Arttırma 7.Madde Gerçekleşmesi Halinde 2.Arttırma Satış Yeri
  Tarih Saat Tarih Saat
  3.500,00-TL 262,50-TL 04.12.2018 14:00 11.12.2018 14:00 Isparta Defterdarlığı 4.Kat Toplantı Odası   ISPARTA
  3)Gayrimenkulün özellikleri, durumu ve hususi vasıfları;

  • 3 km. güneyinde Ali Köy meydanı, 1,3 km. batısında Eğirdir karayolu bulunmaktadır. Gayrimenkul boş arsa durumundadır ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
  • Diğer özellikler Gayrimenkul Şartnamelerinde açıkça belirtilmiştir. Şartname Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğünden (İcra-Satış Servisi) temin edilebilir.
  • Satışa iştirak edenler gayrimenkule ait şartnameyi, satış dosyasını,tapu kaydını,rehin ve ipotek bilgilerini görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılır.
  4) Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin %7,5’i nispetinde teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak para,süresiz banka teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.(6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. 10.Mad.)
  5) Gayrimenkulün %7,5 teminat bedeli; en geç satış saatinden 30 dakika evvele kadar şartnamede belirtilen şekilde yatırılacak, karşılığında alınacak makbuz aynı saate kadar Gayrimenkul Satış Komisyonluğuna (Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisine) İhaleye Katılım Formu (EK:2) ekinde ibraz edeceklerdir.Katılım Formunu ve makbuzu belirtilen süreden sonra getirenler ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.
  6) Satışa iştirak edeceklerin; T.C.kimlik numarasının bulunduğu, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik kartların (nüfus cüzdanı,sürücü belgesi,pasaport), katılımcı tüzel kişi olması halinde ayrıca Yetki Belgesinin, vekil olması halinde ise ayrıca Vekaletin, aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi gereklidir.Aksi halde ihaleye katılamayacaklardır.
  7) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı yerde 2.arttırma gününde ve saatinde tekrar 2. artırana ihale edilecektir.

  Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır.

   

  8) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleride dahil olmak üzere;gayrimenkul üstündeki haklarını,faiz ve masrafa dahil olan iddialarını belgeleriyle  15 gün içinde  Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir.Aksi takdirde hakları tapu sicil kaydında sabit olmadıkça,paylaşmadan hariç bırakılcaktır.
  9) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

  Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca malumat isteyen ilgililer; Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisine müracaat edebilirler.09/11/2018

  Dikkat! Satışta olan gayrimenkulün uydu fotoğraflarına Defterdarlığımızın internet sitesi ( www.ispartadefterdarligi.gov.tr ) üzerinden ulaşabilirsiniz.
  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler