• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 60 (24.01-30.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 60 (24.01-30.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 60 (24.01-30.01.2019)

   

  İLAN

   

  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

   

  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Davraz Mahallesi tapusunda (Karaağaç Mahallesi) 2862 Ada 178 Parselinde kayıtlı 463,83 m2 lik Arsanın, Davraz Mahallesi tapusunda (Karaağaç Mahallesi) 2863 Ada 172 Parselinde kayıtlı 493,54 m2 lik Arsanın, Davraz Mahallesi tapusunda (Karaağaç Mahallesi) 2863 Ada 173 Parselinde kayıtlı 450,56 m2 lik Arsanın satışının yapılmasına ve satış bedelinin peşin alınmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 05/02/2019 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;

  a)İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

  b)Noter tasdikli imza sirküleri,

  c)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

  d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

  e)Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

  f)Adli sicil kaydı,

  1. İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  2. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdi.
  4. İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
  5. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
  6. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

  İlan olunur.

   

   

  S.NO

  MAHALLE ADA P M2 CİNSİ MEVKİ MUHAMMEN  BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

  %3

  İHALE TARİHİ
   

  1

   

  KARAAĞAÇ

   

  2862

   

  178

   

  463,83

   

  ARSA  

  DAVRAZ MAHALLESİ

  464.000,00 TL

   

   

  13.920,00 TL

   

  05/02/2019

  2

   

  KARAAĞAÇ

   

  2863

   

   172 493,54 ARSA  

  DAVRAZ MAHALLESİ

  496.000,00 TL

   

   

  14.880,00 TL

   

  05/02/2019

  3

   

  KARAAĞAÇ

   

  2863

   

  173 450,56 ARSA  

  DAVRAZ MAHALLESİ

  451.000,00 TL

   

   

  13.530,00 TL

   

  05/02/2019

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler