• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 483 (04.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 483 (04.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 483 (04.05.2018)

  İLAN

  SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1-Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.

  2-İhaleye ait şartname mesai saati dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

  3-Satış İhalesi 15/05/2018 Tarih Salı günü Saat 14.00’den itibaren Senirkent Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

  4-Satışı yapılacak gayrimenkul Antalya Murat Paşa Kışla Mahallesi 878 Ada 26 Parsel 20000/172800 m2 arsa payı, 344,350,00-TL (%18 KDV hariç Muhammen Bedel) üzerinden 10,331,00-TL geçici Teminat Bedeli.

  5-Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  6-İsteklilerden aranan belgeler;

  a-)Kanuni yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge,

  b-)Tebligat için adres bildirim,

  c-)Gerçek kişinin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  d-)Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri,

  e-)İstekli adına vekaleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair vekaletname ve imza sirküleri,

  f-)Belediyemiz gelir servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

  g-)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamesini ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

  7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilan olunur.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler