Isparta İlke Gazetesi
Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 373 (07.05.2019)

ADİ TASFİYE İLANI

ISPARTA 1.İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI : ER-AH HAVACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. – ISPARTA

(vergi no. 3360061536)

(Isparta Ticaret Sicil – 5010-6419 sicil noda)

İFLASIN AÇILDIĞI TARİH : 27.02.2019 günü saat:15.06

DOSYA NUMARASI: 2019/1 İflas

Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) nin 27.02.2019 tarih ve 2018/524 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan; 1-Müflis’ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter, Hülasası Vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, 2-Hüflis’e Borçlu olanların aynı gün süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, 3-Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4-10.07.2019 günü saat 14.30’da Isparta 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 03.05.2019

(+)Uzak yerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

Etiketler:
  • Yorum ekle

Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
Etiketler