• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 986 (11.10- 17.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 986 (11.10- 17.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 986 (11.10- 17.10.2018)

  İLAN

  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Hızırbey Mahallesi 7121 Ada 2 Parsel de 3.313,95 m2’lik alanda bulunan işyerinin 09/02/2018 tarih ve 33 sayılı meclis kararı gereğince düğün salonları birinci kat 1.616 m2 kullanım alanı (Birinci katta büyük salon 800 m2 alana sahip; düğün salonu, wc, lavabo, gelin damat odaları; birinci katta küçük salon 600 m2 alana sahip; düğün salonu, wc, lavabo, gelin damat odaları bir bütün) olarak kullanılmak üzere 10 yıllık kiraya verilmek üzere ve şartname esaslarına göre 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 23/10/2018 Salı günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  3. a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  6. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  7. e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

  f)Adli sicil kaydı,

  1. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.

  5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.

  1. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
  3. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

  İlan olunur

   

  SIRA NO              ADRESİ                M2         MUHAMMEN BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNAT %30                    İHALE TARİHİ

  1             HIZIRBEY MAH.7121 ADA 2 PARSEL 1. KATTAKİ 2 DÜĞÜN SALONLARI BİR BÜTÜN            1.616     YILLIK 150.000,00TL+KDV          45.000 TL             23.10.2018

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler